[اسم]

pheasant

/ˈfeznt/
قابل شمارش

1 قرقاول (پرنده‌شناسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: قرقاول
to hunt pheasant
قرقاول شکار کردن

2 (گوشت) قرقاول

roast pheasant
قرقاول بریان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان