[اسم]

plumage

/ˈpluːmɪdʒ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بال و پر

معادل ها در دیکشنری فارسی: بال و پر
  • 1.The peacock has colorful plumage.
    1. طاووس بال و پر رنگارنگی دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان