[صفت]

political

/pəˈlɪt̬.ɪ.kəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more political] [حالت عالی: most political]

1 سیاسی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سیاسی
مترادف و متضاد government governmental
a political debate/party/leader/agenda ...
مناظره/حزب/رهبر/برنامه سیاسی و...
  • Education is back at the top of the political agenda.
    تحصیلات به اولویت اصلی برنامه‌های سیاسی بازگشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان