[صفت]

polite

/pəˈlɑɪt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more polite] [حالت عالی: most polite]

1 مؤدب مؤدبانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: باادب مودبانه مودب
مترادف و متضاد civil courteous tactful well mannered impolite rude
  • 1.He was too polite to point out my mistake.
    1. او مؤدب‌تر از این‌ها بود که اشتباهاتم را به رخم بکشد.
  • 2.She sent me a polite letter thanking me for my invitation.
    2. او نامه‌ای مؤدبانه به من نوشت و از دعوتم تشکر کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان