[اسم]

pollution

/pəˈluʃən/
غیرقابل شمارش

1 آلودگی

مترادف و متضاد adulteration contamination infection purity
air/water/soil/environmental pollution
آلودگی هوا/آب/خاک/محیط زیست
 • Air pollution can cause breathing problems for some people.
  آلودگی هوا می‌تواند منجر به مشکلات تنفسی برای برخی افراد شود.
pollution prevention/standards/control
جلوگیری از/استانداردهای/کنترل آلودگی
 • The costs of pollution control must be considered.
  هزینه‌های کنترل آلودگی باید در نظر گرفته شود.
industrial/chemical ... pollution
آلودگی صنعتی/شیمیایی و...
 • the effects of industrial pollution on the population
  تاثیرات آلودگی صنعتی بر جمعیت
to reduce/cut pollution
کاهش دادن آلودگی
 • New measures are needed to reduce pollution from cars.
  اقدامات جدید برای کاهش آلودگی ماشین‌ها نیاز است.
to control pollution
آلودگی را کنترل کردن
 • The water company is failing to control pollution.
  شرکت آب در کنترل کردن آلودگی دارد با شکست مواجه می‌شود.
pollution levels
سطوح آلودگی
 • The aim is to reduce pollution levels to those of the 1930s.
  هدف کاهش سطوح آلودگی مربوط به دهه 1930 میلادی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان