[اسم]

poolside

/ˈpulˌsaɪd/
قابل شمارش

1 کنار استخر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان