[اسم]

postman

/ˈpoʊstmən/
قابل شمارش

1 پستچی نامه رسان

معادل ها در دیکشنری فارسی: پستچی نامه‌رسان
مترادف و متضاد mailman
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان