[صفت]

postnatal

/ˌpoʊstˈneɪtl/
غیرقابل مقایسه

1 پس از زایمان پس‌زایشی

مترادف و متضاد post-partum
  • 1.postnatal care
    1 . مراقبت‌های پس از زایمان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان