[صفت]

postponed

/poʊstpˈoʊnd/
قابل مقایسه

1 به تعویق افتاده معوق

معادل ها در دیکشنری فارسی: عقب‌افتاده معوق
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان