[اسم]

postponement

/poʊstpˈoʊnmənt/
قابل شمارش

1 تاخیر تعویق

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان