[اسم]

posture

/ˈpɑːstʃər/
قابل شمارش

1 حالت (بدن)

مترادف و متضاد pose position stance
  • 1.Back pains can be the result of bad posture.
    1 . کمر درد می‌تواند نتیجه حالت بد بدن باشد.
  • 2.Good posture is essential when working at the computer.
    2 . حالت خوب داشتن هنگام کار کردن پشت کامپیوتر ضروری است.
  • 3.sitting postures
    3 . حالات نشسته (بدن انسان)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان