[اسم]

precept

/ˈpriˌsɛpt/
قابل شمارش

1 اصل قاعده، قانون

مترادف و متضاد principle rule tenet
  • 1.A good precept to follow
    1. یک اصل خوب برای پیروی
  • 2.a legal precept of being innocent
    2. یک قاعده قانونی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان