[عبارت]

put pressure on

/pʊt ˈprɛʃər ɑn/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تحت فشار قرار دادن

  • 1.They're putting pressure on me to make a decision.
    1. آنها دارند من را تحت فشار قرار می دهند تا من تصمیم بگیرم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان