[صفت]

quilted

قابل مقایسه

1 دولایه (دارای دولایه که میان آن از پر و ... پرشده است)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان