[اسم]

quietness

قابل شمارش

1 آرامش آسودگی، سکوت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان