[اسم]

quiet zone

/ˈkwaɪət zoʊn/
قابل شمارش

1 منطقه بدون آنتن دهی (تلفن همراه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان