[اسم]

quill

/kwˈɪl/
قابل شمارش

1 شهپر (پرندگان) شاه‌پر

2 خار تیغ (جوجه تیغی)

3 قلم پر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان