[اسم]

quid

/kwɪd/
قابل شمارش
[جمع: quid]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 (یک) پوند

  • 1.We paid him four hundred quid.
    1. چهارصد پوند به او پرداخت کردیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان