[قید]

quickly

/ˈkwɪk.li/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سریع به سرعت

مترادف و متضاد fast rapidly swiftly slowly
 • 1.He quickly realized she wasn't telling the truth.
  1. او به سرعت متوجه شد که آن دختر راستش را نمی گوید.
 • 2.I quickly shut the door.
  2. من سریع در را بستم.
 • 3.She walks quickly.
  3. او سریع راه می رود.
 • 4.These people need to be treated as quickly as possible.
  4. این افراد باید هرچه سریعتر معاینه شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان