[صفت]

quickie

قابل مقایسه

1 فوری سریع

[اسم]

quickie

قابل شمارش

2 عمل سریع (کاری که به سرعت انجام می‌شود)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان