[صفت]

quick-witted

/ˌkwɪk ˈwɪtɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more quick-witted] [حالت عالی: most quick-witted]

1 تیزهوش زیرک

معادل ها در دیکشنری فارسی: تیزهوش حاضرالذهن
a quick-witted student
یک دانش‌آموز تیزهوش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان