[عبارت]

quick on one's feet

/kwɪk ɑn wʌnz fit/

1 سریع به ایده رسیدن خلاق، مبتکر

informal
  • 1.He's always been quick on his feet.
    1. او همیشه سریع به ایده می‌رسد.
توضیحاتی در رابطه با quick on one's feet
عبارت quick on one's feet فردی را توصیف می‌کند که خلاق و مبتکر است و به سرعت به ایده‌های جدید می‌رسد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان