[اسم]

quick snack

/kwɪk snæk/
قابل شمارش

1 میان‌وعده حاضر و کوچک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان