[صفت]

quotidian

/kwoʊˈtɪdɪən/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more quotidian] [حالت عالی: most quotidian]

1 روزانه روزمره

مترادف و متضاد daily
  • 1.the quotidian traffic
    1. ترافیک روزانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان