[صفت]

rarefied

/ˈrɛrəfaɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more rarefied] [حالت عالی: most rarefied]

1 پاک خالص، ناب

مترادف و متضاد refined
  • 1.rarefied air
    1. هوای پاک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان