[اسم]

rascal

/ɹˈæskəl/
قابل شمارش

1 آدم رذل آدم پست‌فطرت

معادل ها در دیکشنری فارسی: پدرسوخته آدم رذل ناکس
old use

2 آدم بازیگوش و شیطان

معادل ها در دیکشنری فارسی: وروجک ورپریده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان