[اسم]

ream

/ɹˈiːm/
قابل شمارش

1 مقدار زیاد

2 یک بسته کاغذ (معمولا 500تایی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان