[اسم]

realm

/relm/
قابل شمارش

1 قلمرو حیطه، گستره

معادل ها در دیکشنری فارسی: حیطه سرزمین ملک قلمرو
مترادف و متضاد kingdom
  • 1.in the realm of literature
    1. در حیطه ادبیات
  • 2.the defense of the realm
    2. دفاع از قلمرو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان