[اسم]

reality TV

/ɹɪˈælɪɾi tˌiːvˈiː/
قابل شمارش

1 تلویزیون واقع‌نما

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان