[قید]

realistically

/ˌriːəˈlɪstɪkli/
غیرقابل مقایسه

1 واقع‌بینانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: واقع‌بینانه
  • 1.The characters are portrayed very realistically.
    1. شخصیت‌ها بسیار واقع‌بینانه به تصویر کشیده شده اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان