[اسم]

realism

/ˈriːəlɪzəm/
غیرقابل شمارش

1 واقع‌گرایی رئالیسم

معادل ها در دیکشنری فارسی: رئالیسم واقع‌گرایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان