[اسم]

reduction

/rɪˈdʌk.ʃən/
قابل شمارش

1 کاهش

a reduction in traffic
کاهشی در ترافیک
price reduction
کاهش قیمت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان