[اسم]

republic

/riˈpʌblək/
قابل شمارش

1 جمهوری

The Islamic Republic of Iran
جمهوری اسلامی ایران
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان