[اسم]

Roberto

/rəˈbɛrtoʊ/
غیرقابل شمارش

1 روبرتو (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان