[اسم]

robber

/ˈrɑːbər/
قابل شمارش

1 سارق دزد

  • 1.a bank robber
    1 . یک سارق بانک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان