[اسم]

scarf

/skɑrf/
قابل شمارش
[جمع: scarves or scarfs]

1 شال (گردن) روسری، مقنعه

مترادف و متضاد muffler
  • 1. a silk scarf
    1 . روسری ابریشمی
  • 2. a wool scarf
    2 . شال گردن پشمی
[فعل]

to scarf

/skɑrf/
فعل گذرا
[گذشته: scarfed] [گذشته کامل: scarfed]

2 با ولع و سریع خوردن با ولع و سریع نوشیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان