[صفت]

scary

/ˈskɛri/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: scarier] [حالت عالی: scariest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ترسناک

مترادف و متضاد frightening terrifying
  • 1.a scary movie
    1. یک فیلم ترسناک
  • 2.Tell me a scary story.
    2. یک داستان ترسناک برایم تعریف کن.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان