[اسم]

seasoning

/ˈsiːzənɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 ادویه چاشنی

  • 1. Add some seasoning to the chicken, then put it in the oven.
    1 . به مرغ ادویه اضافه کنید و آن را در فر قرار دهید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان