[اسم]

sepal

/sˈɛpəl/
قابل شمارش

1 کاسبرگ (گیاه شناسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: کاسبرگ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان