[صفت]

sheltered

/ˈʃɛltərd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more sheltered] [حالت عالی: most sheltered]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 حفاظت شده مصون از سختی

  • 1.She has led a sheltered life since her parents have done everything for her.
    1. او زندگی مصون از سختی داشت چرا که پدر و مادرش همه کار برای او می کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان