[اسم]

shellfish

/ˈʃelfɪʃ/
قابل شمارش
[جمع: shellfish]

1 حلزون صدف‌دار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان