[صفت]

shocking

/ˈʃɑk.ɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more shocking] [حالت عالی: most shocking]

1 هولناک ناپسند، شوکه‌کننده

مترادف و متضاد appalling awful dreadful horrific horrifying delightful wonderful
  • 1. The book was considered shocking when it was first published.
    1 . آن کتاب وقتی که برای اولین بار چاپ شد، هولناک تلقی شده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان