[قید]

shoddily

/ˈʃɑːdɪli/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more shoddily] [حالت عالی: most shoddily]

1 به‌طور بی‌کیفیت به‌صورت نامرغوب

  • 1.These products are shoddily produced.
    1 . این محصولات به‌طور بی‌کیفیتی تولید شده‌اند.

2 به‌طور نامهربانانه با بی‌احترامی

  • 1.I feel we have been treated quite shoddily.
    1 . من حس می‌کنم با ما با بی‌احترامی رفتار شده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان