[صفت]

shoddy

/ˈʃɑːdi/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: shoddier] [حالت عالی: shoddiest]

1 بی‌کیفیت بنجل، بدساخت

  • 1.Do not settle for shoddy knives if you are serious about cooking.
    1 . اگر راجع به آشپزی جدی هستید، به (داشتن) چاقوهای بی‌کیفیت راضی نشوید.

2 غیراخلاقی فرومایه

a shoddy misuse of the money
یک سوءاستفاده غیراخلاقی از پول
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان