[اسم]

shoelace

/ˈʃuːleɪs/
قابل شمارش

1 بند کفش

مترادف و متضاد lace shoestring
  • 1.to tie your shoelaces
    1 . بند کفش خود را بستن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان