[اسم]

shoemaker

/ʃˈuːmeɪkɚ/
قابل شمارش

1 کفاش کفشدوز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان