[اسم]

shoemaking

/ʃˈuːmeɪkɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 کفاشی کفشدوزی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان