[اسم]

slum

/slʌm/
قابل شمارش

1 زاغه محله فقیرنشین

مترادف و متضاد ghetto shanty town
  • 1. She was brought up in the slums of Leeds.
    1 . او در زاغه‌های "لیدز" بزرگ شده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان