[حرف ندا]

so long

/soʊ lɔŋ/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خداحافظ

مترادف و متضاد goodbye
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان