[صفت]

sonorous

/sˈɑːnɚɹəs/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 صدادار طنین‌انداز، پرطنین

معادل ها در دیکشنری فارسی: زنگ‌دار صدادار باصدا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان